czekać


czekać
Czekać na lepsze czasy «odkładać zrobienie czegoś na później»: (...) literatura to jedyna forma twórczości, którą uprawiano w okresie okupacji, pisząc „do szuflady” i czekając na lepsze czasy (...). K. T. Toeplitz, Wybór.
Czekać czegoś jak kania dżdżu, deszczu zob. kania.
Czekać kogoś, czegoś jak zbawienia, czekać na coś jak na zbawienie zob. zbawienie.
Czekać na Godota zob. Godot.
Czekać na kogoś z otwartymi ramionami zob. ramię 1.
Czekać na zmiłowanie boskie zob. boski.
Czekać z założonymi rękami (rękoma) zob. założyć 1.
Czeka kogoś marny koniec zob. koniec 2.
Nie czekać na księcia z bajki zob. bajka 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • czekać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, czekaćam, czekaća, czekaćają {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stać lub przebywać w jakimś miejscu, spodziewając się kogoś lub jakiegoś zdarzenia, zatrzymywać się, by ktoś mógł… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • czekać — ndk I, czekaćam, czekaćasz, czekaćają, czekaćaj, czekaćał 1. «przebywać w jakimś miejscu, zatrzymywać się, licząc na czyjeś przybycie, na nastąpienie jakiegoś zdarzenia; być w pogotowiu; być przygotowanym do czegoś, gotowym do czegoś» Czekać na… …   Słownik języka polskiego

  • czekać [i syn.] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{na kogoś, na coś} {{/stl 8}}z utęsknieniem {{/stl 13}}{{stl 7}} oczekiwać czegoś, kogoś (zwłaszcza długo) z niecierpliwością, z tęsknotą : {{/stl 7}}{{stl 10}}Czekać na kogoś z utęsknieniem. Oczekiwać, wyglądać kogoś z… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • czekać na Godota — {{/stl 13}}{{stl 7}} czekać na coś bezskutecznie, beznadziejnie <od tytułu sztuki S. Becketta „Czekając na Godota”> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tylko czekać, jak [kiedy]... — tylko czekać, jak [kiedy]... {{/stl 13}}{{stl 7}} zaraz, za chwilę, za moment : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tylko czekać, jak zacznie padać, jak ktoś przyjdzie. Teraz tylko czekać, kiedy dojdzie do otwartego konfliktu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • łaknąć [pragnąć, czekać] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czegoś} {{/stl 8}}jak [niczym] kania dżdżu [deszczu] {{/stl 13}}{{stl 7}} w stylu książkowym: czekać na coś, łaknąć czegoś z wielkim wytęsknieniem, z wielką niecierpliwością : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przemysł łaknie pieniędzy na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • siedzieć [czekać, przyglądać się] z założonymi rękami — {{/stl 13}}{{stl 7}} nic nie robić, być bezczynnym, biernym; nie wykonywać czegoś, nie pracować : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie siedźmy z założonymi rękami, trzeba coś zrobić. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zbawienie — Czekać, wyglądać kogoś, czegoś jak zbawienia; czekać na coś jak na zbawienie «czekać na kogoś, na coś z utęsknieniem, z wielką niecierpliwością, usilnie czegoś pragnąć»: (...) czekają na wypłatę jak na zbawienie. M. Bielecki, Dziewczyna. Znudzeni …   Słownik frazeologiczny

  • gnić — Czekać, zwłaszcza długo Eng. To wait, especially for a long time …   Słownik Polskiego slangu

  • kwitnąć — Czekać, zwłaszcza długo Eng. To wait, especially for a long time …   Słownik Polskiego slangu